Skip to main content

Få vejledning i juridiske spørgsmål

Aftaler og kontrakter

 Juristerne i SDU RIO tilbyder rådgivning i forbindelse med forhandling af kontrakter. Er du forsker, og indgår du et samarbejde med en virksomhed eller anden ekstern partner, er SDU underlagt en række lovgivningsmæssige forpligtelser.

Det er vigtigt, at du inddrager SDU RIO så tidligt som muligt i forløbet. Det er vigtigt, at vi fastlægger de lovgivningsmæssige rammer samt afklarer de involverede parters forventninger, inden et evt. samarbejde – kun derved kan vi sikre et optimalt samarbejde.

Læs om kontrakter

 

Behandling af personoplysninger

Er du ansat på SDU, og behandler du personoplysninger i forbindelse med dit forskningsprojekt, hvor SDU er dataansvarlig, skal du anmelde det til SDU’s fortegnelse, inden du begynder at indsamler personoplysninger.

Behandler du personoplysninger på vegne af en anden dataansvarlig, skal der indgås en databehandleraftale. Kontakt juristerne i SDU RIO for at få udarbejdet en databehandleraftale.   

Læs om proceduren for anmeldelsen, ændringer i anmeldelsen samt videregivelse og overdragelse af din forskning.

Læs om proceduren for anmeldelsen 

Anmeld elle gen-anmeld din forskning

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende kontrakter, kan du skrive til os på contracts@sdu.dk.

Har du spørgsmål vedrørende personoplysninger, kan du skrive til os på sdu.persondata@sdu.dk.

Har du spørgsmål til Kliniske aftaler, kan du finde flere informationer her.

Kontakt SDU RIOs jurister

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 22.06.2021