Skip to main content

SDU's bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Bestyrelsen har ansvaret for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.

Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesformanden er på universitetets vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter rektor, og efter indstilling fra rektor ansætter bestyrelsen prorektor og universitetsdirektør.

Bestyrelsen holder  fire ordinære møder om året.Bestyrelsesmøder

4. april 2022: Samlet mødemateriale | Referat

13. juni 2022: Samlet mødemateriale| Referat

3. oktober 2022: Samlet mødemateriale| Referat

9.  december 2022: Samlet mødemateriale| Referat

12. april 2021: Dagsorden | Referat 
21. juni 2021: Dagsorden | Referat 
11. oktober 2021: Dagsorden | Referat
10. december 2021: Samlet mødemateriale| Referat

14. april 2020:  Dagsorden Referat
14. maj 2020: Dagsorden | Referat (ekstraordinært)
15. juni 2020: Dagsorden | Referat 
5. oktober 2020: Dagsorden | Referat 
11. december 2020: Dagsorden | Referat

1. april 2019: Dagsorden | Referat 
17. juni 2019: Dagsorden | Referat 
30. september 2019: Dagsorden | Referat
13. december 2019: Dagsorden | Referat

3. april 2018: Dagsorden | Referat 
4. juni 2018: Dagsorden | Referat 
17. september 2018: Dagsorden | Referat 
14. december 2018: Dagsorden | Referat

3. april 2017: DagsordenReferat
19. juni 2017: Dagsorden | Referat
9. oktober 2017: Dagsorden | Referat 
15. december 2017: Dagsorden | Referat

4. april 2016: DagsordenReferat
13. juni 2016: Dagsorden | Referat
19. september 2016: Dagsorden | Referat
16. december 2016: Dagsorden | Referat

29. januar 2015: DagsordenReferat
13. april 2015: DagsordenReferat
28. september 2015: DagsordenReferat | Referat fra konstituerende møde
15. december 2015: Dagsorden | Referat

10. februar 2014: DagsordenReferat
7. april 2014: DagsordenReferat
15. september 2014: DagsordenReferat
18. december 2014: DagsordenReferat

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Rektorsekretariatet, sekretariatschef Anni Søborg, telefon 6550 4636.

 

Sidst opdateret: 03.12.2021