Skip to main content

Direktionen

Den øverste ledelse udgøres af Rektoratet.

Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse efter aftale med rektor.

Universitetsdirektøren er efter bemyndigelse fra rektor leder af universitetets administration og varetager legalitetskontrol.

Direktionen består af rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekanerne og andre ledelsesrepræsentanter udpeget efter rektors nærmere bestemmelse med rektor som ordførende. Direktionen holder ugentlige møder . Den øvrige ledelse, det vil sige institutledere og studieledere, varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.


Sidst opdateret: 18.12.2020