Skip to main content

Samarbejd med vores studerende - her er dine muligheder

Vi uddanner ingeniørstuderende i de følgende discipliner på vores institutter, på bachelor- og på kandidatniveau:

  • Elektronik
  • Mekanik
  • Mekatronik
  • Engineering, Innovation and Business

Se hele oversigten over vores uddannelser samt detaljer.

Du har en række samarbejdsmuligheder indenfor semesterprojekter, afgangsprojekter og praktikforløb – eller du kan tilbyde gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg eller studiejobs:

Samarbejde indenfor ingeniøruddannelserne på SDU Sønderborg

Virksomheder har mulighed for at foreslå emner til semesterprojekter/Experts in Teams-projekter og deltager som medvejledere i processen. Projektet skal passe ind i studieordningen for uddannelsen. Et Experts in Teams-hold består af 5. semester-studerende og er sat sammen på tværs af ingeniøruddannelserne. Varighed: 15 uger.

Omkostninger og forpligtelser
Gratis. sponsorater i form af materialer og rejseudgifter samt løbende vejledning forventes.

Kontrakt
Valgfri. Studenter NDA

Resultater
Fx. teknologiske koncepter, forretningsmodeller, prototyper

Sammen med de(n) studerende definerer virksomheden et emne for deres projekt. Emnet skal have akademisk relevans. Varighed: 15 uger.

Omkostninger og forpligtelser
Gratis. sponsorater i form af materialer og rejseudgifter

Kontrakt
Kontrakt med SDU, valgfri studenter NDA/IPR aftale

Resultater
Rapport inkl. prototype, demonstrationer, forretningsmodeller

Virksomheden tilbyder en studerende (6. semester på diplomuddannelsen) en praktikplads Praktikken er på fuld tid med en varighed på 20 uger. Det er nødvendigt med en ingeniør i virksomheden, som kan vejlede den studerende.

Omkostninger og forpligtelser
Praktik: foreslået månedsløn: 14.000 DKK

Kontrakt
Kontrakt med SDU. Valgfri studenter NDA/IPR aftale

Resultater
Ifølge praktikaftalen, der er indgået

Virksomheder tilbyder de(n) studerende (3. semester, kandidat) et virksomhedsprojekt relateret til et akademisk emne: to dage om ugen i virksomheden i 15 uger. Det er et krav at virksomhedsvejlederen har en ingeniøruddannelse på kandidatniveau.

Omkostninger og forpligtelser
Gratis

Kontrakt
Kontrakt med SDU. Valgfri studenter NDA/IPR aftale

Resultater
Ifølge projektbeskrivelsen, som er godkendt af studienævnet

Virksomheder tilbyder gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg eller andet, som fx. innovationsworkshops eller præsentationer, der kan bidrage til undervisningen på ingeniøruddannelserne.

Omkostninger og forpligtelser
Gratis

Kontrakt
n/a

Resultater
n/a

Virksomheder tilbyder studiejobs (fx. 8-10 timer om ugen) eller fuldtidsjobs via SDU's database jobbank.sdu.dk

Omkostninger og forpligtelser
Lønaftale mellem den studerende og virksomheden

Kontrakt
Medarbejderkontrakt

Resultater
Ifølge kontrakten

Forårssemester okt - dec jan feb mar apr maj juni
Semesterprojekt Foreslået indtil 01-12 Projektudførelse
Speciale Kontrakt underskrevet 01-02 Projektudførelse
Praktik Kontrakt underskrevet 01-01 Projektudførelse

Efterårssemester mar - maj juni - aug sep okt nov dec
Semesterprojekt/Experts in teams Foreslået indtil 15-01 Projektudførelse
Speciale/virksomhedsprojekt Kontrakt underskrevet  01-09 Projektudførelse

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt gerne vores innovationskonsulent

Frederik Gottlieb
frede@tek.sdu.dk
T  6550 1618

Ansvarlig for siden: Det Tekniske Fakultet

Sidst opdateret: 18.01.2021