Skip to main content

Første-jobgarantiordningen

Et unikt tiltag fra lokale virksomheder, der tiltrækker unge talenter fra hele verden til vores ingeniøruddannelser. Ordningen støtter det tætte samarbejde mellem studerende og det lokale industrimiljø.

Virksomheder, der har sagt JA til jobgarantiordningen

Danfoss A/S, LINAK, Agramkow, Bitzer, Lindab, CCM Electronic Engineering, Converdan, Damm Cellular Systems A/S, Hannemann Engineering, PAJ Group A/S, Swienty, SAAB Danmark

Baggrund

Syddanmark og Nordtyskland har en stærk koncentration af elektronikvirksomheder, som ikke blot står stærkt på det europæiske, men også på det globale marked. Analyser udarbejdet af Oxford Research og Rambøll siger imidlertid samstemmende, at disse virksomheder kommer til at skulle bruge flere ingeniører, end de kan tiltrække i de kommende år.

Derfor vil SDU Sønderborg uddanne flere ingeniørstuderende. At uddanne ingeniører lokalt har den fordel, at de typisk bosætter sig i området og dermed kan blive en kommende medarbejder for dig og din virksomhed

Hvorfor er første-jobgarantiordningen nødvendig?

Virksomheder kender til markedsmekanismernes svære konkurrencevilkår. Det gør universiteter også. Der er hård konkurrence om at være den foretrukne uddannelsesby. I Sønderborg skal vi ikke blot konkurrere med større danske byer som Aarhus, Aalborg og København, men på internationalt plan også med byer lige fra Berlin, Bologna til Boston.

Vi har derfor brug for at differentiere os og tilbyde noget, som de andre ikke kan. Med en første-jobgarantiordning i hånden vil SDU Sønderborg sidde med et stærkt trumfkort på hånden.

Du sidder med denne brochure i din hånd, fordi vi har brug for at tiltrække flere ingeniørstuderende til SDU Sønderborg. Her spiller du og din virksomhed en vigtig rolle. Ved at tilbyde en første-jobgaranti får vi et stærkt markedsføringsværktøj og et særdeles effektivt rekrutteringsredskab. Derfor vil vi gerne bede virksomhederne om at underskrive hensigts- eller tilsagnserklæringer.

Kan blive tungen på vægtskålen for internationale studerende

Lad os forestille os, at der sidder en ung italiener i Bologna og overvejer sine uddannelsesmuligheder. Det er et stort valg at sige farvel til mama, pizza, middelhavssol og cappuccino og flytte 1500 kilometer til Sønderborg - en by som han/hun sandsynligvis aldrig har hørt om. Ledigheden i Italien er imidlertid en helt anden end i Danmark, så måske kan en første-jobgarantiordning være lige netop det, som får ham/hende til at vælge SDU Sønderborg. Det er håbet.

Hvad skal virksomhederne garantere?

Ordningen gælder for ingeniøruddannelserne i Sønderborg. Det er op til dig og din virksomhed at tilkendegive, at I vil tilbyde et antal stillinger af minimum seks måneders varighed til færdig-uddannede ingeniører. Det er helt op til virksomhederne selv, hvorvidt I vil tilbyde dimittenderne en fastansættelse eller en tidsbegrænset stilling. Løn og øvrige vilkår, herunder opsigelse, er under gældende normer for nyuddannede.  Ordningen vil træde i kraft for de færdiguddannede kandidatingeniører i juni 2022 og for diplomingeniører i januar 2023.

Også krav til de studerende

Ordningen stiller dog ikke kun krav til virksomhederne, men også til de studerende.
Som en meget vigtig del af undervisningen arbejder de studerende i grupper eller teams. De indgår i den såkaldte PBL-metode (Problem Based Learning) eller TBL-metoden (Team Based Learning), hvor de i grupper med andre studerende arbejder med en række forskellige cases eller løser opgaver.
For at sikre det rigtige commitment, forpligtiger de studerende sig til at leve op til tre ufravigelige krav:

  • Dimittenden skal have lavet et projekt eller et praktikforløb med en virksomhed.
  • Dimittenden skal have færdiggjort sin uddannelse på normeret tid.
  • Dimittenden skal have danskkundskaber svarende til niveau B1 på CERF-skalaen.

Et initiativ til gavn for alle

Direktør for Lodam, Henning Højberg Kristensen, er én af de virksomhedsledere, som allerede har givet en tilsagnserklæring til gavn for første-job-garantiordningen. Om sin bevæggrunde fortæller han:

Der bliver rift om de studerende, og vi skal jo selv bruge nogle af dem, så samlet set er første- jobgarantiordningen et virkelig godt initiativ. Selvfølgelig tænker man, ‘hvad nu hvis?’ Og hvordan ser situationen ud om et par år, når vi skal til at leve op til første-jobgarantiordningen? I den sammenhæng skal vi bare huske på, at den absolut største bekymring er, at der ikke kommer nok nye studerende. Samtidig gør de tre krav til de studerende, at det er praktisk brugbart.

Henning Højberg Kristensen, Direktør, Bitzer Electronics

Hjælp SDU med at hjælpe dig og din virksomhed

Ved at underskrive en hensigts- eller tilsagnserklæring, hjælper du SDU i bestræbelserne på at rekruttere flere og bedre ingeniørstuderende. I sidste ende betyder det flere og bedre ingeniører til dig og din virksomhed.
SDU vil facilitere, at studerende og virksomheder kan mødes undervejs i studietiden i forbindelse med både studiejobs, projekter, praktik samt matchmaking ved at arrangere Business Lunch samt projekt- og praktik dage på SDU.

Har du spørgsmål til ordningen, er du meget velkommen til at kontakte vores innovationskonsulent:

Frederik Gottlieb
frede@tek.sdu.dk
T 6550 1618

Ansvarlig for siden: Det Tekniske Fakultet