Skip to main content

Tjek, om du opfylder adgangskravene

#1 - Har du en adgangsgivende eksamen?

For at blive optaget på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse skal du have bestået en adgangsgivende eksamen, fx en gymnasieuddannelse. Din eksamen skal være afsluttet senest 5. juli kl. 12.00. 

Se en liste over alle adgangsgivende eksamener

#2 - Har du alle de nødvendige fag?

Du skal også opfylde en række 'specifikke adgangskrav'. De specifikke adgangskrav er bestemte fag, som du skal have bestået på bestemte niveauer. Det kan fx være, at du skal have bestået Engelsk på B-niveau eller Matematik på A-niveau. Kravene afhænger af den uddannelse, du søger ind på.

Fagene kan være bestået som en del af din adgangsgivende eksamen, eller du kan opfylde kravet vha. suppleringsfag.

Hvis du er tvivl om, hvornår et fag er bestået, så læs mere her

#3 - Opfylder du karakterkravene?

Langt de fleste af SDU's uddannelser har et såkaldt 'karakterkrav' i kvote 1. Karakterkravet er en minimumsgrænse, som dine karakterer skal matche, for at du kan søge en plads i kvote 1.

Hvis dine karakterer ligger under karakterkravet, er det nødvendigt at du søger optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12.

Husk også, at det sagtens kan være smart at søge i kvote 2, selvom du opfylder minimumskravet for at søge i kvote 1. 

Læs mere: 'Tjek om du skal søge i kvote 1 eller kvote 2´

Se uddannelsernes krav her

Nedenfor kan du klikke på den uddannelse, du gerne vil ind på, og se uddannelsens præcise krav. 

Sidst opdateret: 10.03.2022