Skip to main content

Vores Verdensmål


Med udgangspunkt i den frie forskning og uddannelse, ønsker SDU at arbejde med alle FN’s 17 Verdensmål.

I forhold til forskning og vidensamarbejde betyder det, at vi:
  • I overensstemmelse med universitetsloven respekterer den enkeltes forskningsfrihed og dermed ret til at vælge forskningens genstand og metode.
  • Fremmer FN’s verdensmål som strategisk satsning for navnlig tværdisciplinært forskningssamarbejde.
  • Styrker vidensamarbejdet med civilsamfund, ngo’er, virksomheder, offentlige organisationer og andre uddannelsesinstitutioner om bæredygtige løsninger.
I forhold til uddannelse og livslang læring betyder det, at vi:
  • Uddanner studerende med viden, færdigheder og motivation til at arbejde med udfordringerne bag FN’s verdensmål.
  • Udvikler og igangsætter uddannelsesinitiativer, der understøtter borgeres muligheder for ‘livslang employabilitet’.
  • Engagerer unge i arbejdet med udvikling af bæredygtige løsninger.