Skip to main content

Konferencen er nu fuldt booket.

Læs mere om forhold vedr. COVID-19 her.

Væredygtighedskonferencen er for alle, der interesserer sig for hvilke(n) læring, dannelse og erkendelser, der er nødvendige i forhold til de menneskeskabte kriser, der har bragt menneskehedens og denne klodes eksistens i fare.

Væredygtighed handler om den indre omstilling som en del af den ydre omstilling. Det handler om væredygtighed som blivende fundament for en bæredygtig verden også efter FN’s verdensmål.

Selv om teknologiske landvindinger vil være essentielle for at nå verdensmålene, er det alene at sætte vores lid til at teknologier vil bringe os i mål farligt, og overser den virkelige opgave, vi som menneskehed har i at omstille os til en bæredygtig art på et tankemæssigt og følelsesmæssigt plan.

Mange af de ubalancer, udfordringer, problemer osv., som verdensmålene er blevet til for at angribe, udbedre og løse er skabt af mennesker. De er forårsaget af de motiver, værdier og succeskriterier, der driver menneskers handlinger.

Kriserne - klimakrise, biodiversitetskrise, den aktuelle pandemi og øvrige udfordringer bag verdensmålene – har i bund og grund taget tilværelsens grundlæggende, genstridige betingelser og blæst dem op, tilføjet nogle akutte elementer, bøjet dem i neon og holdt dem insisterende op foran ansigtet på os.

Ja, og så kompliceret dem yderligere ved at gøre dem til et enormt kollektivt problem. De menneskeskabte kriser er derfor ikke længere bare et anliggende for naturvidenskabsfolk. Det kalder på en stor humanistisk indsats.

Hvem henvender konferencen sig til?

Væredygtighedsbegrebet er aktuelt og relaterbart for alle, uanset om vi er borgere, forbrugere, medarbejdere, forældre, ledere, investorer eller politikere. Det handler om vores tankemønstre, selvbillede, samfundsopfattelse, drivkræfter samt vores natur- og menneskesyn.

Konferencen vil give inspiration til både uddannelsessystemet, læring på arbejdspladsen og det personlige læringsrum. Hvor kan DU overveje at kalibrere dit grundlæggende ståsted i livet og/eller støtte andre i det. Hvilken læring er nødvendig, hvilke erkendelser presser sig på?

Hvad har vi på tapetet?

På konferencen vil vi arbejde med fem temaer: (Af)læring og dannelse i det antropocæne, Menneskelige fortællinger om værdi(er) og bæredygtighed, Hvad er vores natur? Kompleksitetsforståelsens nødvendighed og Samfundspoesi. Læs mere om temaerne her .

Du vil gennem et stort udbud af workshops møde forskere, meningsdannere og praktikere med mange forskellige faglige udgangspunkter i forhold til både være- og bæredygtighed. Alle workshops er tilrettelagt således, at de indledes med et kort oplæg med efterfølgende mulighed for dialog med oplægsholderne og de øvrige deltagere.

Du finder nærmere information om konferencen ved at klikke på menu i øverste højre hjørne. 

Forhold vedrørende COVID-19

Onsdag den 8. december præsenterede regeringen nye restriktioner i håndteringen af covid-19.  Overordnet set rammer restriktionerne ikke universiteterne direkte, da restriktionerne er rettet mod andre dele af samfundet, hvor myndighederne ser en risiko for stor smittespredning. 

SDU og resten af universiteterne er åbne, så universiteternes opgaver inden for forskning, uddannelse og vidensamarbejde kan fortsætte fysisk på universiteterne. 

Adgang til SDU’s lokaler kræver et gyldigt coronapas hos studerende, ansatte og besøgende. Et coronapas opnås ved vaccination, en negativ test eller hvis man har været smittet inden for de seneste 6 måneder. På den måde kan man trygt møde op på campus i vished om, at alle andre også er vaccineret og/eller nyligt testet. 

Der gennemføres fortsat stikprøvevis kontrol af, at studerende, ansatte og besøgende har et gyldigt coronapas. Stikprøvekontrollerne bliver gennemført af coronavagter med tydelig markering på tøjet.

SDU følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra myndighederne. Skulle retningslinjerne medføre, at det ikke er muligt at gennemføre konferencen 21. januar 2022, vil konferencen blive udskudt til et senere tidspunkt i 2022.